شارژ کپسول اتش نشانی

کپسول های آتش نشانی به صورت سالیانه باید یک بار شارژ و سرویس گردد

شارژ کپسول آتش نشانی

شرکت های ثبت شده و دارای اساسنامه یا دارای جواز کسب صورت پذیرد و در غیر این صورت از ارائه کپسول های آتش نشانیخود به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نمایید.مرکز شارژ امداد مهر از سال ۱۳۷۱ عضو رسمی اتحادیه و زیر نظر سازمان آتش نشانیفعالت خود را آغاز نموده و آماده عقد قرارداد های شارژ، نگهداری و تعمیرات کپسول های آتشنشانی با شرکت ها، کارخانه ها و ارگان های خصوصی و دولتی از کلیه نقاط ایران میباشد.

نکاتی الزامی در باره شارژخاموش کننده های دستی :کپسول های آتش نشانی حتما باز گردد و به صورت جداگانه قطعاتی مانند دستگیره،درجه و شیلنگ آن بازدید و سرویس گردد و در صورت خرابی تعمیر یا تعویض گردد.طبق ابلاغیه اتحادیه و سازمان آتش نشانی پودر مصرفی در کپسول ها به علت تخریب و کلوخ شدن باید تعویض گردد.مجددا گاز ازت به آن تزریق و تست هیدرواستاتیک برایحصول اطمینان از بدنه کپسول ها انجام گردد.در نهایت پلمپ و ارسال به مشتری توجه داشته باشید که شارژ کپسول ها توسط

برخی خدمات رایگان امداد مهر

3.

تشکیل کلاس های مبارزه با حریق به صورت علمی و عملی بنا به در خواست کار فرما (رایگان)

2.

بازدید و ارزیابی ایمنی و حریق های احتمالی سا ختمان ها ، انبارها ، کارگاه ها و سالن ها بنا به در خواست کارفرما (رایگان)

1.

بازدید کپسولهای شارژ شده و یا فروخته شده هر سه ماه یکبار بنا به درخواست کار فرما (رایگان)

5.

سرویس حمل و نقل (رایگان)

3.

چنانچه کلیه کپسول های شارژ شده در صورت از دست دادن فشار گاز داخل سیلندر شارژ خود را تا قبل از پایان تاریخ انقضاء از دست بدهد، در صورت باز نشدن پلمپ اطمینان مورد گارنتی می باشد و بدون هیچ هزینه ای از جانب کارفرما مجدد آماده استفاده می گردد.