فوم آتش نشانی

فوم آتش نشانی مجموعه ای از حباب های ریز و فشرده بوده که بعلت چگالی کم، برروی سطح اکثر مواد سوختی شناور میگردد. حباب های کف آتش نشانی در برخورد با سطح مایع مشتعل ضمن کاهش دما، باعث پوشش سطح حریق و همچنین کاهش حجم اکسیژن و نهایتا اطفاء حریق میگردد. فوم آتش نشانی یا کف ضد حریق به دو دسته کلی تقسیم میگردد: فوم های پایه پروتئینه فوم های پایه شیمیایی فوم های پایه پروتئینه از هیدرولیز ترکیبات پروتئینی گیاهی و حیوانی تولید میگردد. دانه های پروتئین گیاهی و یا ترکیبات کراتین حیوانی در راکتورهای تحت فشار و دمای بالا هیدرولیز میگردند. فوم های آتش نشانی پروتئینی در رده فوم های دوستدار محیط زیست بوده و برخلاف فوم های شیمیایی، هیچ گونه صدمه زیست محیطی ایجاد نمیکنند. در هیچ رده از فوم های پروتئینی داخلی از خون یا موادی مشابه استفاده نمیگردد. فوم های شیمیایی از واکنش مواد کف زای شیمیایی با فلوئور تولید می گردد. فوم های شیمیایی با ایجاد حباب های درشت سطح آتش را به سرعت پوشانده و لذا سرعت اولیه اطفاء حریق در این رده از فوم ها زیاد می باشد ولی در بازگشت شعله و شعله وری مجدد به مراتب ضعیف تر از فوم های پروتئینه می باشند.
نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36