دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟
آموزش ها و مقالات

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: 1-    دتکتور دودی یونیزاسیون 2-    دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک) نحوه کارکرد
Read More